Anunț privind noul modul al dMonitor

 

 

Denumirea programului: Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România apelul 2

Numele proiectului: dMonitor – Liste de sancțiuni

Promotor al proiectului: Process Lab S.R.L.

Durata totală a proiectului: 8 luni – de la 13.02.2023 până la 13.10.2023

Total cheltuieli eligibile:  58.540 EUR

Finanțare nerambursabilă totală aprobată: 49.759 EUR

Cofinanțare: 8.721 EUR

 

Suntem încântați să anunțăm o evoluție semnificativă la Process Lab. În prezent, suntem în curs de a crea un modul inovator care va servi ca o completare valoroasă a celui mai recent produs al nostru, dMonitor. Acest modul se va axa în mod distinct pe monitorizarea listelor de sancțiuni internaționale, vizând în mod special listele oficiale de nume publicate de diverse autorități atât la nivel național, cât și internațional. Prin furnizarea unei acoperiri cuprinzătoare și a unor actualizări în timp real privind aceste liste, obiectivul nostru este de a îmbunătăți procesele de conformitate ale întreprinderilor și organizațiilor din întreaga lume.

Suntem mândri să împărtășim faptul că acest proiect ambițios a beneficiat de un sprijin generos din partea Granturilor SEE 2014-2021, prin intermediul Programului de dezvoltare a IMM-urilor din România. Această finanțare, oferită de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, demonstrează angajamentul lor de a promova inovarea, dezvoltarea și creșterea în cadrul peisajului de afaceri din România. Cu sprijinul EEA Grants, suntem încrezători că putem accelera dezvoltarea și implementarea acestui modul, apropiindu-ne de viziunea noastră de a stabili dMonitor ca un instrument internațional complet de cunoaștere a clientelei (KYC).

Inițiativa EEA Grants servește drept instrument crucial pentru promovarea cooperării economice și reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European (SEE). Prin facilitarea transferului de cunoștințe, tehnologie și expertiză între statele membre ale SEE și țările beneficiare, granturile SEE contribuie la promovarea dezvoltării durabile și la consolidarea competitivității întreprinderilor.