Ce abilități ar trebui să posede un ofițer de conformitate AML?

Un ofițer AML sau un ofițer responsabil cu raportarea privind spălarea banilor este responsabil de stabilirea unui program de conformitate AML pentru a preveni spălarea banilor și pentru a asista organizația în respectarea dispozițiilor relevante ale Legii privind combaterea spălării banilor. Ofițerul AML efectuează evaluarea riscurilor AML, pregătește politici, proceduri și orientări AML și le pune în aplicare, monitorizează zi de zi problemele legate de combaterea spălării banilor, le evaluează și le supune atenției conducerii superioare și a autorităților legale.

Iată câteva aptitudini care sunt necesare pentru ca un ofițer de conformitate AML să își gestioneze sarcinile în modul cel mai eficient și eficace.

Integritate

Integritatea este o caracteristică vitală pentru toți profesioniștii din întreaga lume. Încrederea în angajații proprii este foarte importantă pentru orice organizație de afaceri, în cazul în care afacerea aparține unei industrii cu un coeficient de risc ridicat. Ofițerii de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor ar trebui să fie transparenți cu ceilalți angajați ai companiei și ar trebui să existe o încredere maximă între angajații din cadrul aceleiași organizații.

Cunoașterea industriei

Acesta este un lucru esențial și este de la sine înțeles. Fără o cunoaștere adecvată a industriei, niciun profesionist nu își va putea îndeplini responsabilitățile care i-au fost atribuite cu maximă perfecțiune și eficiență. Ofițerii de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor ar trebui, de asemenea, să cunoască și să urmărească bine propriul sector de activitate pentru a se menține la curent cu tendințele în curs de dezvoltare.

De asemenea, ofițerul de conformitate ar trebui să aibă experiență și cunoștințe anterioare în dezvoltarea unor procese solide de precauție privind clientela (Customer Due Diligence – CDD) și în identificarea riscurilor. De asemenea, el/ea trebuie să aibă un anumit nivel de autoritate necesar pentru a lua în mod independent decizii legate de AML/CFT. Ofițerii de conformitate AML trebuie să fie la curent cu cele mai recente evoluții din segmentul de spălare a banilor care gravitează în jurul industriei în cauză. Având în vedere starea de evoluție constantă a tehnologiei, spălătorii de bani ar putea găsi o portiță de scăpare în sistem și aplica o nouă metodă de a-și executa intențiile rele. Un ofițer de conformitate AML eficient ar trebui să aibă o idee despre faptul că infractorii dezvoltă sau nu tactici noi și puternice.

Atenție la detalii

Tehnologiile legate de reglementările AML sunt reînnoite și modernizate frecvent pentru a depista spălarea banilor și finanțarea terorismului. Prin urmare, este necesar ca profesioniștii din acest sector să se țină la curent cu cele mai recente modificări pentru a identifica orice activitate neobișnuită înainte ca aceasta să fie pusă în aplicare sau să aibă un efect distructiv asupra afacerii sau economiei. În plus, cerințele legale continuă, de asemenea, să se schimbe din când în când.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este parte integrantă a întregului proces de conformitate. Se așteaptă ca un ofițer de conformitate să fie conștient de riscurile pe care le implică abordarea infracțiunilor de natură financiară. Angajații sau profesioniștii care lucrează în jurul politicii AML/CFT se concentrează în primul rând pe minimizarea riscurilor implicate în toate modurile posibile sau fezabile.

Ofițerii de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor trebuie să ia în considerare toți factorii care contribuie direct sau indirect la evaluarea riscurilor, așa cum prevăd politicile și procedurile interne ale organizației lor legate de AML/CFT.

Abilitatea de a interpreta

Ofițerii de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor decid, în principiu, dacă un anumit client sau o anumită tranzacție poate fi considerată suspectă pe baza elementelor declanșatoare generate. Datele sunt singurul element esențial necesar pentru a lua decizii optime de afaceri. Prin urmare, capacitatea de a interpreta comportamentul sau indiciile devine o parte integrantă a responsabilităților ofițerului de conformitate.

Rezolvarea problemelor

Există șanse destul de mari ca un ofițer de conformitate AML să se confrunte zilnic cu o mulțime de probleme. În plus, deoarece industria este destul de volatilă și pentru a ține pasul cu aceasta, ofițerul de conformitate ar trebui să aibă o abordare de rezolvare a problemelor, cu accent pe găsirea soluțiilor adecvate. Sectorul financiar are un element de risc ridicat implicat și, prin urmare, ofițerul de conformitate trebuie să aibă o abordare extravagantă de rezolvare a problemelor pentru a veni cu acțiuni de remediere sau strategii competitive.

Cunoștințe despre vulnerabilitate

Ofițerii de conformitate trebuie să cunoască diversele politici publicate de guvern în legătură cu AML/CFT. Acest lucru ajută la detectarea vulnerabilităților de securitate care ar putea apărea în sisteme fără prea multe greutăți sau provocări. În plus, se așteaptă ca ofițerii de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor să aibă o înțelegere clară și mai bună a reglementărilor de răspuns, a standardelor ISO, a politicilor de abuz și control, a tehnicilor de evaluare și monitorizare și a standardelor de siguranță, cum ar fi raportarea performanțelor.

Cunoștințe IT

Utilizarea programelor informatice de combatere a spălării banilor este destul de frecventă în rândul ofițerilor de conformitate. Deși este posibil ca ofițerului de conformitate să nu i se ceară să opereze un astfel de software, este important să aibă cunoștințe de bază. Cunoașterea celor mai recente tehnologii de afaceri care oferă o sesiune fără erori permite ofițerului de conformitate AML să își îndeplinească cu succes responsabilitățile față de reglementările AML/CFT.

Gândire critică

Indiferent de industriile în care profesioniștii sunt implicați, gândirea critică este necesară pentru toți. Gândirea analitică și critică este un element vital pentru analizarea datelor și luarea unor decizii strategice competitive. Principiile fundamentale necesare pentru a inculca creativitatea în gândire includ analiza situațională, deschiderea minții, brainstormingul, furnizarea de contexte și concluzii.

Comunicare clară și eficientă

Indiferent de profesie sau de industrie, pentru a îndeplini sarcinile și îndatoririle în mod eficient și eficace, cineva trebuie să aibă abilitatea de a comunica clar și eficient. Industria financiară este plină de incertitudini și implică niveluri ridicate de risc. Prin urmare, devine incredibil de crucială comunicarea clară a detaliilor cu părțile interesate relevante. Chiar și în cazul în care cea mai mică informație nu este comunicată în mod corespunzător sau este omisă, pot exista repercusiuni ireversibile asupra organizației de afaceri și, de asemenea, asupra economiei.

______
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.