Ce sunt KYC și pKYC?

KYC și Perpetual KYC sunt doi termeni importanți utilizați în sectorul financiar, în special în domeniul bancar, al investițiilor și al asigurărilor. Acești termeni se referă la procesul de verificare a identității unui client și de asigurare a faptului că acesta nu este implicat în activități ilegale sau frauduloase.

KYC înseamnă “Know Your Customer” (Cunoașteți clientul) și se referă la procesul de verificare a identității unui client sau a unui client. Acest proces este impus de autoritățile de reglementare din majoritatea țărilor și este conceput pentru a ajuta instituțiile financiare să identifice și să prevină activitățile frauduloase, spălarea de bani și finanțarea terorismului. Procesul KYC presupune colectarea de informații detaliate despre identitatea unui client, inclusiv numele, adresa, data nașterii și alte detalii personale. Informațiile sunt verificate prin diverse mijloace, cum ar fi documente precum cărțile de identitate, pașapoartele și permisele de conducere, precum și prin verificări în baze de date și verificări de referințe.

Perpetual KYC, cunoscut și sub numele de “pKYC”, este o extindere a procesului KYC. Acesta implică monitorizarea continuă a informațiilor despre un client de-a lungul timpului, și nu doar în timpul procesului inițial de îmbarcare. Scopul pKYC este de a se asigura că informațiile despre client sunt actualizate și corecte și de a identifica orice modificări care pot indica o potențială activitate frauduloasă. Procesul pKYC implică monitorizarea continuă a identității unui client, cum ar fi modificări ale adresei sale, ale locului de muncă sau alte detalii personale. Acesta include, de asemenea, monitorizarea continuă a tranzacțiilor și activităților financiare ale acestora pentru a detecta orice activitate neobișnuită sau suspectă.

Procesul pKYC este important pentru instituțiile financiare, deoarece le permite să mențină un nivel ridicat de precauție față de clienți și să reducă riscul de infracțiuni financiare. Prin monitorizarea continuă a informațiilor despre clienți, instituțiile financiare pot identifica potențialele semnale de alarmă și pot lua măsurile adecvate pentru a preveni activitățile frauduloase.

În concluzie, atât KYC, cât și pKYC sunt procese esențiale care ajută instituțiile financiare să verifice identitatea clienților lor și să atenueze riscul de infracțiuni financiare. În timp ce KYC este un proces care se desfășoară o singură dată, pKYC este un proces permanent care implică monitorizarea continuă a informațiilor despre clienți de-a lungul timpului. Ambele procese sunt importante pentru a menține integritatea sistemului financiar și pentru a se asigura că clienții pot efectua tranzacții cu încredere.

 

______
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.