Ce sunt PEP prin asociere?

 

În contextul obligațiilor lor de precauție față de clienți, băncile și instituțiile financiare trebuie să determine dacă clienții lor sunt persoane expuse politic (PEP) și prezintă un risc de implicare în infracțiuni financiare, cum ar fi spălarea de bani. PEP-urile pot fi împărțite în mai multe categorii, iar în timp ce mulți dintre aceștia sunt politicieni sau ocupă funcții guvernamentale, alții se pot încadra în această categorie datorită legăturii lor sau a apropierii de o altă persoană. În acest context, rudele și asociații apropiați pot fi considerați PEP-uri.

Termenul “rude și asociați apropiați”, cunoscut și sub numele de “PEP-uri prin asociere”, se referă la un tip de persoană expusă politic care are o legătură de familie sau de prietenie cu o PEP. Conform orientărilor FATF, această legătură poate fi o relație de sânge directă sau prin căsătorie (sau parteneriat civil). De asemenea, poate fi vorba de o asociere socială sau profesională. Lista persoanelor care pot fi considerate rude și asociați apropiați include:

  • Soții și partenerii de viață
  • Părinți
  • Copii
  • Frați și surori
  • Unchi, mătuși, verișori
  • Soții/părinții copiilor
  • Prieteni apropiați
  • Consilieri juridici
  • Asociați de afaceri

Rudele și asociații apropiați pot fi, de asemenea, coproprietari reali ai unei entități în care o PEP deține un interes sau pot fi singurii proprietari reali ai unei entități înființate în beneficiul unei PEP.

Instituțiile financiare trebuie să monitorizeze aceste persoane ca parte a procesului de detectare a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), deoarece există tendința ca prietenii și familia să fie implicați sau atrași în infracțiuni financiare comise de alte persoane. Pentru a gestiona riscul asociat cu aceștia, este necesară o verificare la începutul relației de afaceri și, ulterior, o monitorizare periodică pe parcursul relației, asigurându-se astfel o supraveghere continuă. Monitorizarea continuă este deosebit de importantă, deoarece instituțiile financiare trebuie să fie în măsură să reacționeze prompt în cazul în care expunerea la risc a unei PEP sau a apropiatilor săi suferă modificări.

_____
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.