Ce sunt persoanele expuse politic (PEP)?

 

Deși calitatea de persoană expusă politic (PEP) nu poate prezice comportamentul infracțional, expunerea la risc asociată necesită instituțiilor financiare să aplice măsuri suplimentare de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) atunci când stabilesc o relație de afaceri și să efectueze monitorizare continuă pentru a înregistra modificările în profilul de risc al clienților. Cerințele de monitorizare a PEP sunt de natură preventivă și nu ar trebui interpretate ca indiciu al unui comportament infracțional.

O persoană expusă politic este un individ cu un rol politic de înalt profil sau care a fost investit cu o funcție publică importantă. Aceste persoane prezintă un risc mai mare de implicare în spălare de bani și/sau finanțare a terorismului datorită poziției pe care o dețin.

Termenul “persoană expusă politic”, uneori folosit în mod interschimbabil cu “personalitate politică de înalt nivel străină”, a apărut la sfârșitul anilor 1990 ca urmare a Afacerii Abacha, un scandal de spălare de bani din Nigeria care a suscitat eforturi globale de prevenire a abuzului sistemului financiar de către personalități politice.

Deși poate fi util pentru instituțiile financiare să alcătuiască o listă de persoane desemnate ca PEP, acest lucru este adesea dificil deoarece criteriile care califică o persoană drept PEP sunt definite într-un mod amplu și variază de la o țară la alta. Cu toate acestea, majoritatea țărilor se bazează pe orientările Grupului de Acțiune Financiară (GAFI) pentru a defini persoanele expuse politic, acestea includ, în general, următoarele roluri și poziții ca PEP:

  • Funcționari guvernamentali: Funcționari actuali sau foști numiți în funcții guvernamentale naționale sau în funcții în cadrul unui guvern străin. Această categorie poate include șefi de stat sau persoane care lucrează în ramurile executive, legislative, administrative, militare sau judiciare, în roluri alese sau nealese.
  • Funcționari ai partidelor politice: Această categorie include înalți funcționari numiți în funcții în cadrul principalelor partide politice naționale sau străine.
  • Cadre superioare: Această categorie cuprinde cadrele superioare care ocupă funcții de conducere, cum ar fi directori sau membri ai consiliului de administrație, în cadrul întreprinderilor comerciale de stat sau organizațiilor internaționale.
  • Rude și asociați apropiați: Rudele și asociații apropiați (RCA) ai persoanelor menționate mai sus pot fi, de asemenea, clasificați și tratați ca persoane expuse politic. Această categorie se referă la membrii familiei imediate sau la contactele sociale sau profesionale apropiate ale unui funcționar guvernamental sau politic, sau ale unui cadru superior – adică soții, părinții, frații, copiii, părinții și frații soților.

Abordarea bazată pe gestionarea riscului implică instituțiile să aplice măsuri AML/CFT proporționale cu nivelul de risc prezentat de clienții lor, utilizând, de exemplu, măsuri de diligență sporită (EDD) în cazul clienților cu risc mai mare. În cadrul celor mai bune practici de detectare a PEP, instituțiile ar trebui să se asigure că definiția termenului este suficient de amplă pentru a cuprinde toate rolurile și pozițiile relevante, precum și membrii familiei și asociații apropiați.

Persoanele devin PEP în diverse moduri, inclusiv prin victorii electorale, schimbări în carieră, numiri politice și promovări – iar instituțiile trebuie să fie capabile să detecteze cât mai curând posibil aceste schimbări în profilul de risc al clienților. Similar, instituțiile trebuie să fie conștiente și de momentele în care clienții pot fi declasificați ca PEP.

 

_____
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.