Combaterea spălării banilor: Comisia Europeană actualizează lista jurisdicțiilor țărilor terțe cu risc ridicat

 

Comisia Europeană a actualizat lista jurisdicțiilor țărilor terțe cu risc ridicat care prezintă deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT). Două jurisdicții din țări terțe au fost adăugate la aceasta: Nigeria și Africa de Sud, în timp ce alte două jurisdicții au fost scoase de pe listă: Cambodgia și Maroc.

Această listă ține seama de informațiile furnizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de modificările decise la ultima ședință plenară a GAFI din februarie 2023 în lista “Jurisdicțiilor care fac obiectul unei monitorizări sporite” (“lista gri”). Având în vedere nivelul de integrare a sistemelor financiare, piața unică ar fi expusă unor riscuri grave de spălare a banilor și de finanțare a terorismului dacă UE nu ar lua în considerare adăugarea jurisdicțiilor identificate de GAFI pe lista UE.

În calitate de membru fondator al GAFI, Comisia Europeană este strâns implicată în monitorizarea progreselor înregistrate de jurisdicțiile incluse pe listă în ceea ce privește remedierea deficiențelor lor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și în ceea ce privește punerea în aplicare integrală a planurilor de acțiune respective, astfel cum au fost convenite cu GAFI. Instituțiile financiare europene și alți gardieni, cum ar fi notarii, avocații și contabilii (denumite “entități obligate” în directivă) trebuie să aplice o vigilență sporită în cazul tranzacțiilor care implică jurisdicții cu risc ridicat din țări terțe (așa-numitele “cerințe sporite de precauție privind clientela”).

În conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849, a patra directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia este mandatată să adopte și să actualizeze periodic o astfel de listă pentru a lua în considerare informațiile furnizate de organizațiile internaționale și de organismele de standardizare în domeniul AML/CFT, cum ar fi GAFI.

Actualizarea listei de jurisdicții ale țărilor terțe cu risc ridicat ia forma juridică a unui regulament delegat care va intra în vigoare după ce Parlamentul European și Consiliul vor examina și nu vor formula obiecții în termen de o lună (care poate fi prelungit cu încă o lună).

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei cu lista actualizată a jurisdicțiilor țărilor terțe cu risc ridicat este disponibil aici: Registrul documentelor Comisiei (europa.eu)

_____
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.