Ghid de verificare a sancțiunilor și a PEP în procesul de onboarding

Procesul de onboarding al clienților implică mai multe etape importante, inclusiv verificarea identității, depistarea sancțiunilor și a persoanelor expuse politic (PEP) și evaluarea riscurilor. Depistarea sancțiunilor și a PEP este un aspect esențial al controlului de securitate al clienților, deoarece ajută instituțiile financiare și alte întreprinderi să respecte reglementările și să prevină infracțiunile financiare.

Sancțiunile sunt restricții impuse persoanelor, entităților și țărilor de către guverne sau organizații internaționale. Aceste restricții pot include înghețarea activelor, interzicerea comerțului sau a tranzacțiilor financiare și interzicerea călătoriilor. Verificarea sancțiunilor implică verificarea numelor clienților și a altor informații de identificare în listele de sancțiuni ținute de agențiile guvernamentale și organismele internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite.

PEP sunt persoane care ocupă poziții publice importante sau care au legături cu acestea, cum ar fi oficiali guvernamentali, ofițeri militari și membri de rang înalt ai partidelor politice. Depistarea PEP presupune identificarea persoanelor care pot prezenta un risc mai mare de corupție, spălare de bani sau finanțare a terorismului datorită poziției sau influenței lor.

Iată un ghid privind sancțiunile și depistarea PEP în procesul de integrare a clienților:

1. Colectați și verificați informațiile despre client: Începeți prin colectarea și verificarea numelui clientului, a datei de naștere, a adresei și a altor informații de identificare. Aceste informații vor fi utilizate pentru a efectua verificarea sancțiunilor și a PEP.

2. Utilizați o soluție de screening fiabilă: Utilizați o soluție de verificare fiabilă pentru a automatiza procesul de verificare a numelor clienților în funcție de listele de sancțiuni și PEP. Există multe soluții de screening disponibile pe piață care utilizează algoritmi de inteligență artificială și de învățare automată pentru a identifica corespondențele și a reduce numărul de falsuri pozitive.

3. Verificați mai multe liste: Verificați numele clienților în raport cu mai multe liste de sancțiuni și PEP menținute de diferite agenții guvernamentale și organisme internaționale. Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că identificați toate potențialele corespondențe.

4. Efectuați o monitorizare continuă: Verificarea sancțiunilor și a PEP nu este un proces care se face o singură dată. Acesta ar trebui efectuat în mod regulat ca parte a monitorizării continue a conturilor clienților. Acest lucru va ajuta la identificarea oricăror schimbări în statutul clientului care ar putea avea un impact asupra profilului de risc al acestuia.

5. Documentați procesul de screening: Documentați procesul de depistare a sancțiunilor și a PEP și păstrați o evidență a tuturor rezultatelor și a falsurilor pozitive. Această documentație va fi utilă în cazul unor audituri sau investigații de reglementare.

În concluzie, depistarea sancțiunilor și a PEP este o componentă esențială a procesului de integrare a clienților și de gestionare a riscurilor. Urmând ghidul de mai sus, întreprinderile se pot asigura că respectă reglementările și previn infracțiunile financiare.

 

______
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.