Îmbunătățirea eficacității screening-ului AML-CTF

 

Într-un peisaj volatil de AML-CTF, este esențial să se îmbunătățească viteza programelor de conformitate. Cu toate acestea, obținerea unui răspuns mai rapid poate fi contraproductivă dacă introduce compromisuri în ceea ce privește eficiența conformității. Simpla accelerare a proceselor existente ar putea aduce câștiguri tactice pe termen scurt, dar poate duce la o concentrare primară pe susținerea status quo-ului. Această abordare poate duce la o capacitate mai mică de resurse pentru îmbunătățirea continuă a conformității. Prin urmare, inovarea în programele de screening trebuie să ia în considerare și modul în care standardele de conformitate eficientă pot fi ridicate pe termen scurt, oferind în același timp o capacitate și o capabilitate care să fie pregătită pentru provocările viitoare.

Capacități de screening pentru toate tipurile de obiective

Verificarea conformității era un proces relativ binar: guvernele emiteau liste de zone geografice, persoane sau entități sancționate; aceste liste erau apoi verificate, iar rezultatul consta în determinarea dacă o țintă se potrivea cu o înregistrare sau o tranzacție a unui client. În prezent, sarcina este mai complexă. Cerințele de depistare includ acum o gamă mai largă de tipuri de risc, de exemplu, beneficiarii efectivi, persoanele care dețin o participație semnificativă, membrii de familie și asociații profesioniști sau chiar anumite instrumente ale piețelor de capital, servicii financiare sau bunuri fabricate. În plus, nu toate țintele sancțiunilor sunt citate pe liste tangibile sau chiar pe pseudo-liste. Această realitate necesită mai multe investiții în înțelegerea cerințelor privind datele de control și pentru obținerea datelor corecte. Instituțiile trebuie, de asemenea, să se asigure că tehnologia de screening dispune de o capacitate tehnică cuprinzătoare pentru a examina întregul spectru de riscuri, indiferent de tipul acestora. Pentru a avea succes, trebuie să se implementeze și să se mențină metodologii de screening adecvate pentru fiecare tip de țintă de sancțiuni.

Tehnici de potrivire pentru diverse riscuri

Cerințele extinse și complexe privind sancțiunile necesită o revizuire continuă a regulilor utilizate pentru a determina corespondența potențială la risc. De exemplu, ar fi declanșată o alertă pentru o societate sancționată din Rusia dacă o variantă ucraineană a numelui respectiv ar fi transcrisă fonetic pentru a fi utilizată în Germania? Corelarea fonetică a numelor a fost dezvoltată în multe instrumente de screening. Cu toate acestea, obținerea unei înțelegeri profunde a modului în care funcționează tehnologia de potrivire – astfel încât regulile să poată fi definite și menținute în mod corespunzător – este dificilă dacă “explicabilitatea” algoritmilor de potrivire nu este o caracteristică fundamentală de proiectare.

Măsuri suplimentare de combatere a falsurilor pozitive

Reducerea sau optimizarea numărului de falsuri pozitive reprezintă o prioritate pentru multe instituții care gestionează consecințele inevitabile ale verificării volumelor masive de date privind clienții sau tranzacțiile. În aceste scenarii, s-au făcut multe progrese în ceea ce privește implementarea automatizării robotizate sau a învățării automate pentru a investiga, clasifica și direcționa alertele rapid și eficient. Acest efort de creștere a eficienței operaționale are ca beneficiu clar în materie de conformitate eliberarea de resurse pentru sarcini mai calitative. Cu toate acestea, instituțiile ar putea lua în considerare, de asemenea, implementarea unui al doilea nivel de controale pentru a reduce riscul de falsuri negative. De exemplu, reanalizarea datelor care nu au declanșat alerte în cadrul unui proces de screening primar ar putea identifica riscuri nedetectate, în special atunci când se utilizează o tehnologie mai nouă într-un proces secundar.

Evaluări de impact reactive

Intensitatea și rapiditatea verificărilor AML-CTF – și costul ridicat al unui eșec în materie de conformitate – au creat medii operaționale care au puțin timp pentru a modela impactul noilor cerințe și apoi pentru a se configura în consecință. Aceasta este adesea o problemă atunci când există o dependență de o tehnologie mai veche, mai puțin agilă, care este dificilă sau necesită mult timp pentru a testa rapid noile reguli. Lipsa unei evaluări a impactului în timp util poate crea apoi probleme operaționale. Trecerea la o testare și o modelare mai receptivă poate atenua aceste probleme și poate asigura o mai bună concentrare pe gestionarea riscurilor.

Pe scurt, tehnologia ar trebui să fie întotdeauna un factor care să faciliteze eficiența conformității, niciodată un inhibitor. Tehnologia de screening se concentrează, în mod inevitabil, pe imperative pe termen scurt. Cu toate acestea, impactul datoriei tehnologice asupra conformității pe termen lung nu trebuie subestimat.

 

_____
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.