Înțelegerea și detectarea finanțării terorismului

 

În lumea globalizată de astăzi, finanțarea terorismului este un fenomen obișnuit. Finanțarea terorismului este sistemul prin care organizațiile teroriste sunt capabile să obțină resurse și să le transfere, permițând teroriștilor să comită atacuri. Este important ca organizațiile să înțeleagă mecanismele care stau la baza finanțării terorismului pentru a preveni apariția acestuia.

 

De ce este importantă detecția

Detectarea finanțării terorismului este esențială pentru a înțelege cum funcționează rețelele teroriste, cine este implicat în ele și de unde provin resursele lor. Fiind capabile să identifice modelele de tranzacții care pot fi legate de organizațiile teroriste, guvernele pot începe să construiască o imagine cuprinzătoare a rețelelor în care acestea operează și să le dezorganizeze înainte ca acestea să poată provoca vreun prejudiciu.

Acest lucru permite, de asemenea, guvernelor să vizeze mai eficient sursele de finanțare a terorismului, astfel încât acestea să poată fi oprite înainte de a avea ocazia să ajungă la destinatarii lor.

 

Strategii de detectare

Există mai multe strategii pe care guvernele le pot utiliza atunci când încearcă să detecteze finanțarea terorismului. Una dintre aceste strategii este extragerea de date – analiza unor cantități mari de date legate de tranzacțiile financiare pentru a descoperi modele sau tendințe care ar putea indica o activitate suspectă asociată cu finanțarea terorismului.

În plus, guvernele pot utiliza analiza predictivă – folosind algoritmi de învățare automată sau sisteme de inteligență artificială (AI) – pentru a detecta tipare de comportament care ar putea indica faptul că rețelele teroriste încearcă să își ascundă operațiunile prin intermediul unor tranzacții financiare complexe.

În cele din urmă, guvernele pot utiliza tehnologia de calcul cognitiv – utilizând programe bazate pe inteligență artificială concepute special pentru procesarea limbajului natural (NLP) – care permit utilizatorilor să caute în cantități mari de date bazate pe text (cum ar fi rapoarte sau e-mailuri) cuvinte-cheie legate de activitățile de finanțare a terorismului.

Toate aceste trei strategii oferă informații utile cu privire la modul în care teroriștii își finanțează operațiunile și furnizează informații utile pe care agențiile de aplicare a legii și serviciile de informații le pot utiliza atunci când încearcă să destructureze rețelele teroriste și să prevină viitoarele atacuri.

Prin utilizarea data mining, a analizei predictive și a tehnologiei de calcul cognitiv, guvernele sunt mai bine echipate ca niciodată în detectarea rapidă și precisă a acestor rețele, astfel încât să se poată lua măsuri adecvate împotriva celor implicați în astfel de activități. Deși terorismul rămâne o amenințare majoră în întreaga lume, este liniștitor să știm că există măsuri care sunt puse în aplicare și care ne ajută să ne protejăm de consecințele sale devastatoare.

 

_____
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.