Provocările legate de conformitatea AML în Metaverse

 

Este esențial să se abordeze problema conformității în materie de combatere a spălării banilor (AML) în această lume virtuală, pe măsură ce ideea de Metaverse este acceptată. Pentru a garanta conformitatea AML, Metaverse, un mediu de realitate virtuală în care utilizatorii interacționează și participă la diverse activități, prezintă dificultăți deosebite. Pentru a proteja integritatea și securitatea Metaversului, este esențial să se rezolve dificultățile speciale asociate cu punerea în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor.

Metaverse este un mediu de realitate virtuală în care oamenii pot interacționa în timp real cu lumi virtuale și între ei. Este o platformă care estompează granițele dintre lumea fizică și cea digitală, deoarece este imersivă și interactivă. Utilizatorii se pot angaja într-o varietate de activități în cadrul Metaverse, inclusiv jocuri, socializare și desfășurarea de afaceri.

Integritatea și securitatea tranzacțiilor financiare depind în mod critic de conformitatea cu legea AML, atât în sistemele financiare consacrate, cât și în noile medii virtuale precum Metaverse. Spălarea de bani, frauda și alte acte ilegale prezintă obstacole speciale din cauza naturii anonime și descentralizate a Metaverse. Integritatea sistemului financiar internațional este protejată de standardele AML, care au ca scop menținerea deschiderii, a responsabilității și a conformității legale în cadrul tranzacțiilor financiare.

 

1. Descentralizarea și lipsa unei autorități centralizate

Fără intermediari precum băncile, Metaverse funcționează pe o paradigmă descentralizată, în care utilizatorii tratează direct între ei. Din cauza lipsei unei organizații centrale însărcinate cu monitorizarea și reglementarea tranzacțiilor, această natură descentralizată îngreunează aplicarea cerințelor AML. Devine o provocare să se garanteze că tranzacțiile Metaverse respectă normele și criteriile AML fără o autoritate centralizată.

Mecanismele de conformitate AML în cadrul Metaverse sunt dificil de monitorizat și de aplicat ca urmare a acestei lipse de autoritate centralizată. Băncile și alte organizații financiare servesc drept gardieni pentru sistemele financiare convenționale, aplicând politicile AML și raportând activitățile suspecte. Participanții la Metaverse descentralizat sunt singurii responsabili pentru respectarea regulilor. Pentru a reduce riscurile de infracțiuni financiare și de activități ilegale, sunt necesare o educație eficientă, munca în echipă și soluții tehnice pentru a asigura înțelegerea și respectarea universală a cerințelor AML.

2. Provocări privind identificarea și verificarea

Participanții din Metaverse folosesc frecvent pseudonime sau rămân anonimi, ceea ce face dificilă determinarea identității lor reale. Deoarece îngreunează realizarea unor proceduri eficiente de precauție privind clientela și de cunoaștere a clientelei (KYC), acest anonimat ridică probleme substanțiale în ceea ce privește conformitatea cu legislația privind combaterea spălării banilor. În scopul evitării spălării de bani și a activităților ilegale, identificarea și verificarea corespunzătoare a participanților sunt esențiale.

Pentru a rezolva aceste probleme, se dezvoltă tehnologii emergente, cum ar fi sistemele descentralizate de verificare a identității. Pentru a oferi o verificare sigură și transparentă a identității și pentru a asigura conformitatea cu cerințele AML, aceste sisteme utilizează tehnologia blockchain.

3. Urmărirea originii activelor virtuale

În Metaverse, există o mulțime de tranzacții cu active virtuale, cum ar fi jetoanele nefungibile (NFT) și monedele digitale. Pentru conformitatea AML, urmărirea proprietății și a originii acestor active virtuale ridică însă dificultăți considerabile. Complexitatea și descentralizarea activelor virtuale fac dificilă identificarea și stoparea spălării de bani și a altor acte ilegale. Faptul că tranzacțiile sunt anonime face mai dificilă urmărirea originii banilor și confirmarea autenticității acestora.

Tehnologia Blockchain, care stă la baza multor active virtuale, este utilizată în prezent pentru a spori transparența și trasabilitatea. Tehnologia Blockchain îmbunătățește conformitatea cu legislația privind combaterea spălării banilor prin faptul că permite o mai bună urmărire și auditare a tranzacțiilor cu active virtuale și înregistrarea tranzacțiilor într-un registru deschis și neschimbabil.

4. Complexitatea jurisdicțională și tranzacțiile transfrontaliere

Utilizatorii din alte țări pot face afaceri, deoarece Metaverse este o rețea mondială. În sistemele financiare tradiționale, poate fi dificil să se aplice legile privind combaterea spălării banilor în diferite țări, iar această problemă este exacerbată de caracterul descentralizat și internațional al Metaverse, în special în cazul plăților transfrontaliere. Este dificil să se construiască o abordare coerentă a conformității AML din cauza lipsei unei legislații AML standardizate și a cadrelor juridice diferite între jurisdicții.

În plus, pentru a crea cadre de reglementare uniforme și pentru a încuraja schimbul de informații pentru o conformitate eficientă în materie de AML în Metaverse, agențiile de reglementare trebuie să colaboreze. Un set uniform de standarde AML care se aplică activelor virtuale și tranzacțiilor din cadrul Metaversului poate fi stabilit cu ajutorul cooperării internaționale și al armonizării reglementărilor.

5. Inovație tehnologică și natură evolutivă

Metaversul este un mediu care se dezvoltă rapid și se distinge prin avansul tehnologic. Produsele financiare și tipurile de active digitale sunt în continuă dezvoltare, depășind frecvent cadrele de reglementare și procedurile de conformitate AML. Procedurile de conformitate AML trebuie să fie modificate pentru a ține pasul cu mediul în evoluție al Metaversului. Autoritățile de reglementare și actorii din industrie trebuie să monitorizeze tehnologiile emergente, să evalueze modul în care acestea pot afecta riscurile AML și să ajusteze controalele de conformitate, după caz.

6. Lipsa reglementărilor și a orientărilor standardizate

Mediul de reglementare din Metavers este dezarticulat, cu diferite niveluri de legi și orientări AML în diferite jurisdicții. Întreprinderile care își desfășoară activitatea în Metaverse întâmpină dificultăți ca urmare a absenței standardizării, deoarece trebuie să traverseze o varietate de obligații legale și standarde de conformitate. Pentru a garanta uniformitatea și practici eficiente de conformitate, trebuie stabilite norme și orientări standard AML adaptate la Metaverse.

_____

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.