Raport MONEYVAL: Progrese și Provocări în Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului în România

Într-un raport publicat pe 18 iulie, MONEYVAL (Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului) a cerut autorităților române să continue consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Acest raport oferă o evaluare detaliată a nivelului de conformitate al țării cu standardele stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

De la ultima evaluare din 2014, România a luat o serie de măsuri pentru a întări cadrul juridic și instituțional în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, implementând elemente ale unui sistem eficient de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CTF). MONEYVAL constată că România a atins un nivel moderat de eficacitate în toate domeniile evaluate, cu excepția cooperării internaționale, unde a obținut un nivel substanțial de eficacitate și a primit aprecieri din partea altor țări pentru asistența constructivă acordată.

Evaluarea reciprocă a României de către MONEYVAL subliniază înțelegerea corectă a riscurilor legate de spălarea banilor și, într-o măsură mai mică, a riscurilor de finanțare a terorismului. România trebuie să acționeze imediat pentru a reduce cele mai mari riscuri la care este expusă.

În urma evaluării, s-a constatat că autoritățile nu au considerat investigarea și urmărirea penală a spălării banilor o prioritate generală. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura o mai mare coerență în investigații și urmăriri penale. Deși investigațiile și urmările penale pentru spălarea veniturilor provenite din infracțiuni fiscale și corupție sunt eficiente, cele referitoare la traficul de ființe umane și droguri se concentrează mai mult pe infracțiuni și mai puțin pe spălarea veniturilor din acestea.

În ceea ce privește confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunilor interne, România și-a îmbunătățit capacitatea de acțiune și aplică măsuri de confiscare pentru cele mai răspândite infracțiuni comise la nivel național. Cu toate acestea, confiscarea rămâne o practică rară, motiv pentru care este necesară consolidarea capacității anchetatorilor financiari pentru a efectua investigații financiare paralele, pentru localizarea activelor și recuperarea acestora.

În ultimii ani, autoritățile au reușit să detecteze, să investigheze, să urmărească penal și să obțină o condamnare într-un caz de finanțare a terorismului. Cu toate acestea, România trebuie să elaboreze o strategie națională și un plan de acțiune pentru combaterea finanțării terorismului și să continue să ofere formare relevantă. De asemenea, este important să se evalueze riscul de abuz al sectorului non-profit din România în privința finanțării terorismului.

MONEYVAL consideră că România dispune de un cadru juridic solid pentru a implementa rapid sancțiuni financiare specifice. Cu toate acestea, există preocupări referitoare la implementarea acestor măsuri de către sectorul privat și la eficiența supravegherii respectării lor.

Majoritatea instituțiilor financiare importante sunt supravegheate în funcție de riscuri, însă autoritățile trebuie să îmbunătățească calibrarea acțiunilor de supraveghere. MONEYVAL recomandă în mod prioritar o calibrare mai sofisticată a acțiunilor de supraveghere ale Băncii Naționale, o atenție mai mare acordată riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii Autorității de Supraveghere Financiară, precum și o alocare mai mare de resurse către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru a se conforma responsabilităților sale statutare, în special în ceea ce privește supravegherea furnizorilor de servicii de active virtuale și profesioniștilor din domeniul juridic.

În final, MONEYVAL recunoaște că România a luat măsuri importante pentru a preveni utilizarea abuzivă a persoanelor juridice, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea registrelor publice ale beneficiarilor efectivi și ale conturilor bancare. Cu toate acestea, autoritățile trebuie să îmbunătățească controalele existente pentru a se asigura că informațiile din aceste registre sunt exacte și actualizate.

Se așteaptă ca România să raporteze către MONEYVAL în cadrul procesului de raportare consolidată de monitorizare în mai 2025.

_____
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the „SME Growth Programme Romania”.
Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.